Mengflora of mengmonster

Wanneer er op de uitslag “Mengflora” wordt vermeld, betekent dit dat er uit hetzelfde melkmonster 3 of meer verschillende bacteriën zijn geïsoleerd. Dit is meestal het gevolg van fouten bij de monstername van de melk. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • de speentop is niet goed genoeg ontsmet
  • de koe stampt op moment van monstername
  • de melk is aangeleverd in de verkeerde potjes
  • tijdens de bewaring of transport is er iets misgegaan

Voor het bacteriologisch onderzoek is het heel belangrijk dat de monstername zo steriel mogelijk gebeurt in de daarvoor bestemde melkbuisjes. Na de monstername kan de genomen melk tot 24 uur in de koelkast bewaard worden. Wilt u ze langer bewaren dan moeten de monsters worden ingevroren. Ingevroren monsters kunnen zelfs tot een jaar bewaard worden en daarna nog bacteriologisch onderzocht worden.

Meer weten?

Linkblok:

Melkmonsters nemen

Mastitis

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op