Mengflora of mengmonster

Wanneer er op de uitslag “Mengflora” wordt vermeld, betekent dit dat er uit hetzelfde melkmonster 3 of meer verschillende bacteriën zijn geïsoleerd. Dit is meestal het gevolg van fouten bij de monstername van de melk. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • de speentop is niet goed genoeg ontsmet
  • de koe stampt op moment van monstername
  • de melk is aangeleverd in de verkeerde potjes
  • tijdens de bewaring of transport is er iets misgegaan

Voor het bacteriologisch onderzoek is het heel belangrijk dat de monstername zo steriel mogelijk gebeurt in de daarvoor bestemde melkbuisjes. Na de monstername kan de genomen melk tot 24 uur in de koelkast bewaard worden. Wilt u ze langer bewaren dan moeten de monsters worden ingevroren. Ingevroren monsters kunnen zelfs tot een jaar bewaard worden en daarna nog bacteriologisch onderzocht worden.

Zo voorkomt u de uitslag mengflora

Het afnemen van een melkmonster bij een koe vereist zorgvuldigheid en een hygiënische aanpak om nauwkeurige resultaten te garanderen.

Zorg voor goede voorbereiding: Draag schone handschoenen om de kans op besmetting te minimaliseren en zorg ervoor dat de melkmonsterflesjes schoon en droog zijn. Noteer datum, koenummer en kwartier waarvan u een monster neemt op het flesje.

Reinig de uier en spenen met een uierdoek en melk minimaal 3 stralen melk uit elke speen om eventuele bacteriën in het tepelkanaal te verwijderen. Voormelken zorgt ervoor dat het uiteindelijke monster schoner is.

Ontsmet de uiers en melk een kleine hoeveelheid melk direct in het steriele melkmonsterflesje tot het streepje, bij voorkeur in één straal. Zorg ervoor dat u het flesje en dopje niet aan de binnenkant aanraakt. Sluit het flesje onmiddellijk na het vullen. Neem voor elke speen een apart buisje.

Melkmonsters kunnen maximaal 24 uur koel bewaard worden. Indien u niet in de gelegenheid bent om de monsters binnen 24 uur op te sturen, kunt u ze invriezen.

BO Melk benodigdheden

Benodigdheden voor melkmonsters vindt u in onze webshop

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op