Bacteriologisch onderzoek van melk

Voor de aanpak van uiergezondheid, zowel op bedrijfs als op koe niveau, is het van belang te weten welke bacteriën een rol spelen bij de mastitis. Dit kan door een melkmonster bacteriologisch te onderzoeken. Het bacteriologisch onderzoek van melk is een erg belangrijk onderdeel binnen de uiergezondheidsbegeleiding. Op basis van de resultaten kunnen gerichte adviezen gegeven worden. Deze adviezen zijn nodig voor:

  • Subklinisch besmette dieren (met een hoog celgetal)
  • Het opstellen van het bedrijfsbehandelplan betreffende klinische mastitis
  • Het bijsturen van het droogzetmanagement
  • Het optimaliseren van het uiergezondheidsmanagement

Als veehouder ontvangt u van ons de resultaten van het bacteriologisch onderzoek. Wilt u meer weten over de uitkomst en wat de betekenis hiervan is? Klik dan op één van de onderstaande uitslagen:

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op