Spoedgevallen

Een spoedgeval is een aandoening waarbij het dier kan overlijden of ernstige complicaties kunnen ontstaan als er niet direct diergeneeskundig wordt ingegrepen.

Voor spoedgevallen is A7 Noord dierenartsen 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Om de dienstbelasting te verlagen is er een samenwerking met Dierenartsenpraktijk de Drait en Dierenartsenpraktijk Giekerk-Hardegarijp -Veenwouden. Het kan dus zijn dat een buurtcollega u en uw dier helpt buiten openingstijden.

Let op! Indien u klant bent bij een andere dierenartsenpraktijk, dient u contact op te nemen met hun eigen dienstdoende dierenarts!

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op