Negatief resultaat

In het melkmonster zijn geen bacteriën gevonden en het resultaat is negatief. Er wordt nogal eens geopperd dat een bacteriologisch onderzoek te vaak tot een “negatief resultaat” leidt. Het negatieve resultaat kan verschillende oorzaken hebben:

  1. Afwezigheid van bacteriën: Het kwartier kan genezen zijn op het moment van de monster name. Een deel van de uierinfecties geneest immers spontaan.
  2. De bacterie werd niet uitgescheiden op het moment van de monstername: Sommige bacteriën (een typisch voorbeeld hiervan is Staphylococcus aureus) worden niet constant uitgescheiden in de melk waardoor zelfs een correcte monstername niet leidt tot het vinden van de oorzakelijk kiem. Opnieuw bemonsteren zal heel vaak wel leiden tot het vinden van de mastitisveroorzaker. Hoe vlugger de monstername na het optreden van de eerste symptomen van mastitis uitgevoerd wordt, hoe efficiënter de veroorzaker kan worden geïsoleerd.
  3. Aanwezigheid van kiemgroei-remmende stoffen: Melkstalen genomen van koeien die onder antibioticabehandeling staan of kort na de laatste behandeling (binnen de wachttijd) zullen bijna altijd een negatieve uitslag geven.
  4. De verwekker van de mastitis kan niet worden gekweekt: Niet alle mogelijke mastitisverwekkers worden bij het standaard bacteriologisch onderzoek opgespoord. Een typisch voorbeeld daarvan is Mycoplasma.
  5. Selectie van de “verkeerde koeien”:  Bij het uitselecteren van de koeien voor bacteriologisch onderzoek is het best om gebruik te maken van de “koe-attenties uiergezondheid” van de melkcontrole. Op deze uitslag staan immers een aantal koeien aangeduid als “BO”. Wanneer je deze koeien bemonstert, heb je de grootste kans dat door het bacteriologisch onderzoek de kiem die de verhoging van het celgetal veroorzaakt ook door het laboratorium in de melk kan teruggevonden worden. Het bemonsteren van chronisch geïnfecteerde dieren (= celgetal reeds meer dan 3 opeenvolgende maanden verhoogd) heeft weinig zin aangezien het resultaat vaak negatief zal zijn en deze koeien ongeacht de oorzaak van de infectie het best zo snel mogelijk worden opgeruimd.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op