Over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst A7 Noord dierenartsen ten aanzien van de website www.a7noorddierenartsen.nl je op het volgende:

Eigendom van A7 Noord dierenartsen

De website, nieuwsbrief en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van A7 Noord dierenartsen. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A7 Noord dierenartsen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie en prijzen

De op deze website en in de nieuwsbrief getoonde informatie wordt door A7 Noord dierenartsen met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. A7 Noord dierenartsen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelde looptijd en op=op. De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen.

De internetprijzen kunnen afwijken van de winkelprijzen.

Kwetsbaarheid melden

A7 Noord dierenartsen werkt er hard aan om haar systemen en websites zo veilig mogelijk te houden en zo optimaal mogelijk te laten presteren. Desondanks kunnen er kwetsbaarheden voorkomen in informatiesystemen. Indien je een kwetsbaarheid bent tegengekomen verzoeken wij je zo spoedig mogelijk contact per e-mail met ons op te nemen. Nadat een melding is doorgezet naar de verantwoordelijke specialist, sturen we je een ontvangstbevestiging. Elke melding wordt zorgvuldig onderzocht. Wij verzoeken je daartoe om in de melding zoveel mogelijk details (locatie, werkwijze) omtrent de gevonden kwetsbaarheid te vermelden. Zodra onderzoek en een mogelijke oplossing hebben plaatsgevonden koppelen we dit aan je terug.

Hyperlinks

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van A7 Noord dierenartsen, welke geen eigendom zijn van A7 Noord dierenartsen, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van A7 Noord dierenartsen. Hoewel A7 Noord dierenartsen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op