Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze vestigingen. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Registratie persoonsgegevens

A7 Noord dierenartsen legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard. A7 Noord dierenartsen biedt voor een aantal van deze diensten een persoonlijke account omgeving. Hierbinnen kunt u zelf aangeven of en welke informatie met A7 Noord dierenartsen gedeeld wordt en toegankelijk is. Uw persoonsgegevens worden gescheiden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van A7 Noord dierenartsen.

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens:

 • In onze vestigingen bij het inschrijven van u en uw dier(en), bij het invullen van orderformulieren voor aanvragen in een extern laboratorium, bij het schrijven van een recept voor een externe apotheek, bij het doorverwijzen naar een andere dierenarts/dierfysiotherapeut/gedragstherapeut.
 • Bij het bezoeken van onze website waarbij u een bestelling plaatst in onze webshop.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van een klachtenformulier op onze website.
 • Bij het invullen van overige contactformulieren op de website.
 • Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren:

Geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies (zie ook ons cookiebeleid).

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door A7 Noord dierenartsen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om een opdracht/behandeling uit te voeren,
 • Om u te informeren over de status van uw opdracht/behandeling,
 • Voor het meten van de klanttevredenheid,
 • Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 • Voor het versturen van facturen, zowel elektronisch als per post.
 • Voor het versturen van herinneringskaarten en/of condoleancekaarten, zowel elektronisch als per post.

A7 Noord dierenartsen zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht/behandeling noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die A7 Noord dierenartsen over u verzamelt door per e-mail een verzoek hiertoe te mailen aan administratie@a7noorddierenartsen.nl. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij A7 Noord dierenartsen geregistreerde gegevens. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Verzet

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan per post of door een e-mail te sturen naar administratie@a7noorddierenartsen.nl

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op