Spoed landbouwhuisdieren

Direct contact opnemen met de praktijk:

 • Geboorteproblemen:
  • Langer dan een half uur continu persen is contact opnemen. Mogelijk kan het kalf/lam niet door of zit het klem in het bekkenkanaal en is een verlossing of keizersnede noodzakelijk.
 • Ernstige problemen met ademhalen:
  • Bij rundvee en/of schaap: druk door oplopen van de pens (“blostig”): het dier gaat sneller ademen, soms met de bek open, de slijmvliezen worden bleek of blauw. Het dier heeft minder kracht en kan bij enige inspanning niet meer op de poten staan.
  • Vocht in of rondom de longen: het dier gaat sneller ademen, soms met de bek open, de slijmvliezen worden bleek of blauw. Het dier heeft minder kracht en kan bij enige inspanning niet meer op de poten staan.
 • Voortdurend diarree:
  • Jonge dieren: vanwege het gevaar van uitdroging contact opnemen!
  • Volwassen dieren: bij continu diarree waarbij het dier zieker wordt.
 • Slagaderlijke bloedingen:
  • Verwonding waarbij het bloed pulserend uit de wond spuit: druk met de vingers, een theedoek of een verband de wond af of bindt er iets stevig omheen!
 • Aderlijke bloedingen:
  • Snee bij de kop of ledematen: bloedt vaak erg hard en moet zo snel mogelijk gehecht worden. Druk met de vingers, een theedoek of een verband de wond af of bindt er iets stevig omheen!
 • Snel dikker wordende buik en een slomer wordend dier:
  • Lebmaag verdraaiing rechts (rundvee): de lebmaag is gedraaid om haar as waardoor de maag opzwelt met gas en de bloedvaten beknelt raken. Direct ingrijpen kan dan noodzakelijk zijn om de spanning van de maag te halen en daarmee overlijden te voorkomen.
  • Bloeding in de buik: het dier wordt slomer, kan gaan hijgen, kan minder goed op de poten staan en de slijmvliezen worden bleek.
 • Niet overeind kunnen of niet meer kunnen staan:
  • Volledig slap en lusteloos na het afkalven of lammeren, ogen diep in de kop en eventueel koud aanvoelen: kan verschillende ernstige oorzaken hebben (melkziekte, E. coli mastitis, bloeding, lebmaag rechts, ….). Oorzaak achterhalen en direct ingrijpen kan noodzakelijk zijn om het dier te redden.
 • Diepe wonden van buik of borst:
  • Altijd laten onderzoeken, ook al lijkt er niet veel aan de hand. Onzichtbare schade in de diepte kan leiden tot vervelende complicaties.
 • Niet kunnen plassen:
  • Persen op de urine zonder resultaat : de penis kan verstopt zitten waardoor het (mannelijke) dier zijn urine niet kwijt kan. Door de afvalstoffen die ontstaan in het bloed en de toenemende druk op de blaas is dit een echt spoedgeval!
 • Brandwonden:
  • Grote brandwonden waarbij 20-30% van het lichaamsoppervlak is aangetast. Alvast koelen met water (niet te koud!), mag ook met slootwater als dat in de buurt is!
 • Vergiftiging:
  • Overige giftige planten of stoffen: neem, indien mogelijk, de verpakking mee! Wij nemen meestal contact op met het vergiftigingen informatie centrum om een passende therapie toe te passen.
 • Acute verlammingen:
  • Hernia: plotseling niet meer kunnen bewegen van een of meer lichaamsdelen. Gaat vaak gepaard met hevige pijn. Om schade aan de zenuwen te voorkomen is snel ingrijpen noodzakelijk.
 • Toevallen/epileptiforme aanval:
  • De aanval duurt langer dan 5 minuten en gaat gepaard met verlies van bewustzijn (u kunt geen contact meer maken met het dier), stuipen, trekken, schuimbekken, urineverlies.
  • De ene aanval wordt direct opgevolgd door een andere aanval (clusters).
 • Oververhitting:
  • Zo snel mogelijk naar een koele plaats brengen, zo mogelijk afkoelen met water.
 • Onderkoeling:
  • Het dier warm houden met dekens en kruiken.
 • Botbreuken
 • Uitpuilen of beschadiging van een oog
 • Bek niet kunnen openen
 • Hevige pijn
Heeft u een spoedgeval?

Neem contact met ons op!

Geen spoed, wel snel behandelen:

 • Huidwonden die gehecht moeten worden:
  • Bij voorkeur binnen 6 uur laten hechten om wondinfectie te voorkomen.
 • Ingeslikt voorwerp:
  • Afhankelijk van het voorwerp besluiten we om wel of niet in te grijpen.
 • Moeilijk ademhalen:
  • Moeite met ademhalen, met of zonder hoesten. Dier kan in paniek zijn, maar eet en drinkt wel.
 • Bijtwonden:
  • Vanwege infectiegevaar is een snelle behandeling gewenst.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op