Rauw vleesvoeding voor honden en katten

Steeds vaker voeren eigenaren rauw vlees aan hond en kat met als argument dat dit natuurlijkere voeding zou zijn. Er worden twee soorten onderscheiden: zelf samengestelde en commercieel verkrijgbare rauw vleesvoeding. Rauw vleesvoeding wordt vaak afgekort als BARF (Bones and Raw Food of Biologically Appropriate Raw Food) en bestaat uit rauw vlees, organen en botten. Ook kunnen er eieren, fruit, groente, olie, noten, zaden en voedingssupplementen zijn toegevoegd.

Voor- en nadelen van rauw vleesvoeding

Eigenaren die rauw vlees geven aan hun huisdieren melden doorgaans gezondheidsvoordelen zoals:

 • verbeterde weerstand
 • Beter welbevinden
 • een mooiere vacht
 • langere levensduur.

Dergelijke bevindingen zijn echter vooral anekdotisch en dus aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. Zelf samengestelde rauw vleesvoeding kan variëren in samenstelling en daarom onvoldoende voedingsstoffen bevatten en niet in balans zijn.

Meerdere publicaties melden de volgende risico’s:

 • Uiteenlopende (ernstige) gezondheidsproblemen
 • Verhoogd risicio op gezondheidsproblemen bij jonge, groeiende dieren
 • Verhoogde schildklieractiviteit
 • Perforatie van de darmwand
 • Breuken in tanden en kiezen
 • Overdracht van ziektekiemen

Deze gezondheidsproblemen kunnen ontstaan door het voeren van zelf samengestelde voeding, maar ook door het voeren van commerciële rauw vleesvoeding.

Infectierisico’s door rauw vleesvoeding

Infectierisico’s voor huisdieren

In de ontlasting van dieren die rauw vlees krijgen kunnen ziekteverwekkende bacteriën aanwezig zijn zoals Salmonella, Campylobacter en Yersinia. Deze komen gewoonlijk niet voor in de ontlasting van dieren die droog- of blikvoeding krijgen.

Er bestaan ook risico’s voor (landbouw)huisdieren en de mens wanneer parasieten zich verder kunnen ontwikkelen en hun levenscyclus voortzetten na opname van besmet rauw of onvoldoende verhit vlees. Sommige zijn zoönosen en kunnen dus overspringen van dier naar mens (bijv. Toxocara spp., Toxoplasma gondii en Echinococcus granulosus), terwijl andere grote economische gevolgen kunnen hebben voor veehouders als besmette huisdieren op het weiland of de voeropslag komen (bijv. Taenia spp., Neospora caninum en Sarcocystis spp.).

Invriezen bij -20˚C gedurende 1–2 dagen inactiveert echter de meeste parasieten in vlees.

Infectierisico’s voor mensen

Besmet vlees wat aan dieren gevoerd wordt, kan op verschillende manieren een gevaar vormen voor de mens.

 • Huisdieren die besmet zijn met ziekteverwekkers na het eten van rauw vlees kunnen zoönotische bacteriën in de ontlasting uitscheiden en overdragen op de mens bij direct contact.
 • Infectie kan ook plaatsvinden via kruisbesmetting van voedsel in de keuken.
 • Ook zijn antibioticaresistente bacteriën in rauw vlees aangetroffen.
 • Honden die organen eten met hydatide cysten kunnen E. granulosus lintwormeitjes in de ontlasting uitscheiden. Deze zijn direct infectieus voor de mens en veroorzaken schadelijke cysten in verschillende organen.
 • Katten die de eerste keer T. gondii cysten opnemen via niet-ingevroren besmet vlees, kunnen oöcysten uitscheiden die een risico vormen voor de volksgezondheid, vooral voor ongeboren baby’s van niet eerder besmette zwangere vrouwen.

Advies wanneer u rauw vlees wilt voeren

Het is belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s die gepaard gaan voor mens en dier bij contact met rauw vlees. Een goede persoonlijke hygiëne en het juist omgaan met rauw vleesproducten is vereist. Fabrieksmatig ingevroren voeding is het advies om de kans op overdracht van parasieten te minimaliseren.

Er zijn veel huisdiereigenaren die zweren bij het voeren van rauw vlees. We zijn hier niet op tegen, maar willen u wel ten zeerste adviseren om heel scherp te zijn op hygiëne. Onze tips:

 • Was de handen met water en zeep na contact met rauw vlees
 • Was alle oppervlakten die in contact zijn geweest met rauw vlees en gebruik apart snijmateriaal.
 • Was voederbakken en gebruiksvoorwerpen met zeep en heet water, spoel ze goed af en droog ze voor volgend gebruik.
 • Bewaar open verpakkingen volgens voorschrift om risico op kruisbesmetting te voorkomen
 • Om risico’s te minimaliseren adviseren wij om RAW Veterinary Diets® te voeren.

Bron: ESCCAP.eu European Scientific Councel Companion Animal Parasites

Rauw vlees wat onze dierenartsen aanbevelen

Door hogedruk bewerking (HPP) gegarandeerd vrij van schadelijke ziekteverwekkers.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op