Oogheelkunde

Oogspecialist

Dierenarts specialist oogheelkunde Roswitha van de Sandt is elke eerste, derde en vierde donderdag van de maand werkzaam op onze vestiging in Drachten.

Zij is beschikbaar voor verwijzend dierenartsen en voert de ECVO-onderzoeken uit bij de rassen waarbij dit verplicht is. U wordt als eigenaar of fokker verzocht zelf na te gaan welke eisen de desbetreffende rasvereniging hanteert en de benodigde papieren van te voren ingevuld toe te zenden.

Verwijzing oogspecialist

Als uw eigen dierenarts u naar ons doorverwijst, kunt u telefonisch een afspraak maken. De patiëntenkaart dient voorafgaande aan het consult in ons bezit te zijn. Zorgt u ervoor dat uw eigen dierenarts dit in orde maakt? We ontvangen de patiëntenkaart bij voorkeur via de mail: info@a7n.nl.

ECVO-onderzoeken

Het ECVO-onderzoek is een onderzoek op erfelijke oogafwijkingen bij rashonden. Als u met uw rashond wilt fokken is dit onderzoek vereist. U wordt als eigenaar/fokker verzocht om zelf na te gaan of uw rasvereniging speciale eisen stelt aan het oogonderzoek. Bij sommige rasverenigingen moet het onderzoek vóór pupilverwijding worden uitgevoerd of is een gonioscopie (glaucoomonderzoek) nodig. Deze eisen kunt u vinden op de website van uw rasvereniging en kunt u aan ons doorgeven bij het maken van een afspraak.

Op de dag van de afspraak neemt u de hond, het eigendomsbewijs en de stamboom mee. Bij het onderzoek van een nest neemt u de stamboom van de moederhond en de formulieren die door de Raad van Beheer zijn uitgereikt (o.a. aanvraag stamboom) mee.

Afspraak maken voor alleen een ECVO-onderzoek?

ECVO en HD- of ED-onderzoeken

Het is mogelijk om op dezelfde dag het erfelijke oogonderzoek te combineren met het officiële HD- en ED-onderzoek. Bij A7 Noord dierenartsen is een dierenarts aanwezig die bevoegd is, door de Raad van Beheer, om deze foto’s te maken. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken moet de hond nuchter komen in verband met de sedatie die nodig is voor het maken van de röntgenfoto’s. Sedatie is voor het oogonderzoek niet nodig.

Als u een afspraak wilt maken voor het ECVO-onderzoek in combinatie met een HD en/of ED onderzoek, verzoeken wij u om telefonisch een afspraak te maken: 0512-301444. Dit kan in verband met de planning NIET via de online module.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op