Vruchtbaarheid van alpaca

Drachtcontrole

We kunnen u in de vruchtbaarheid van uw alpacakudde ondersteunen door drachtcontrole te doen via echografie en/of bloed onderzoek op progesteron. Verder kunnen we ook bloed en echografisch onderzoek doen bij vruchtbaarheidsproblemen en u daarin ondersteunen.

Drachtcontrole met echo

Door middel van de echo kunnen de meeste drachten vanaf 21-28 dagen via het rectum in beeld worden gebracht. Hiervoor wordt een dunne echostok gebruikt, waarbij de probe (kijkapparaat) op de top van deze echostok via de einddarm naar binnen wordt gebracht. Kansen op beschadiging van darm en/of dracht zijn zeer klein. Natuurlijk moet er rustig en zorgvuldig bij een goed vastgehouden lama of alpaca worden gewerkt. Echografie via de onbehaarde flank is mogelijk bij een dracht langer dan 45-60 dagen.

Drachtcontrole met bloedonderzoek

Progesteron in het bloed kan uitsluitsel geven bij dracht en/of bij alpaca merries die zich niet willen laten dekken. Progesteron (zwangerschapshormoon) gehalten > 1 ng/ml duiden op de vorming van een geel lichaam en kans op dracht. Bloedmonsters dienen 15-20 dagen na dekking genomen te worden, wanneer bij het niet drachtig zijn het progesteron gehalte langzaam gaat afnemen. Serum progesteron gehalten in de lama variëren van 2 tot 8 ng/ml en in de alpaca van 1,5 – 5 ng/ml.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op