Voeding melkvee

Probeert u constant het beste uit uw koeien te halen, maar loopt het allemaal niet zoals gewenst, dan kan de voeding op uw bedrijf een aandachtspunt zijn. Vaak voorkomende voeding gerelateerde problemen kunnen zijn:

 • Melkziekte net na afkalven;
 • Lebmaagdraaiingen begin lactatie;
 • Slepende melkziekte;
 • Pensverzuring;
 • Slecht opstarten na afkalven;
 • Vruchtbaarheidsproblemen (aan de nageboorte staan, witvuilers, cystes, niet tochtig worden, opbrekers etc,);
 • Klauwproblemen (zoolzweren);
 • Weerstandsproblemen (veel mastitisgevallen, witvuilers etc,);
 • Te lage productie/te lage gehaltes;
 • Combinaties van al het bovenstaande.

Vele van deze symptomen kunnen herleid worden naar een niet optimale voeding in een bepaald deel van de lactatie dan wel de droogstandsperiode. Herkent u enkele van deze problemen en wilt u er wat aan doen, laat u zich door ons adviseren.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

 • Kennis en kunde omtrent het verteringsstelsel van het rund;
 • Ketonlichamen meten ter plaatse om een indruk te krijgen omtrent de ernst van een negatieve energiebalans/slepende melkziekte;
 • Calcium, magnesium en fosfor bepalen in ons laboratorium om een indruk te krijgen omtrent de ernst van de (subklinische) melkziekte dan wel kopziekte;
 • Het nemen van leverbiopten om een betrouwbare waarde te krijgen omtrent de mineralen en zware metalen voorziening;
 • Pensvocht onderzoeken om een indruk te krijgen van de bacteriële pens flora;
 • Mestzeven om een indruk van de fermentering en vertering van het rantsoen te krijgen;
 • Met de schudbox kijken of er selectie is in het gegeven rantsoen.

Met deze informatie gaan wij graag met u en uw voeradviseur om de tafel zitten om de verbeterpunten in kaart te brengen en hierop te anticiperen.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op