Ontwormen paarden verplicht op recept

Ontwormen paarden verplicht op recept!

Waarom is dit zo?

Paarden vallen op basis van de Europese wetgeving onder de voedselproducerende dieren.

  • De EU wil een betere controle op het toedienen van diergeneesmiddelen ter bescherming van de consument.
  • Daarnaast wordt er via het invoeren van de receptuurplicht¬†voor wormmiddelen gestreefd om de ontwikkeling van resistentie tegen deze middelen aan banden te leggen.

Wij hebben als dierenarts de plicht om zodanig voor te schrijven en te behandelen dat standaard ontwormen verandert in strategisch ontwormen. Dit houdt in dat de dierenarts goed op de hoogte moet zijn van de situatie bij u op stal of weide en zicht moet hebben op de mate en de aard van de besmetting. Dit is onze wettelijke plicht en wij worden hierop gecontroleerd en ter verantwoording geroepen.

Wat betekent dit voor u als eigenaar?

  • U kunt niet meer zomaar onaangekondigd een wormspuit komen halen aan de balie in Drachten of Burgum.
  • Wilt u een wormspuit ophalen? Bel tijdens het telefonisch spreekuur met de dierenarts tussen 8 en 9 uur naar Drachten (0512-301444).
  • De dierenarts zal samen met u kijken of een wormmiddel nodig is en welk wormmiddel het meeste geschikt is.
  • Indien u NIET bij ons bekend bent, dan kunt u geen worm middelen meekrijgen.

Er is helaas geen gouden standaard. Afhankelijk van de leeftijd van de dieren, individuele gevoeligheid, infectiedruk op de weide, voorgeschiedenis, aankoop van nieuwe dieren, grootte van het bedrijf etc., zal een ontwormadvies voor uw paarden opgesteld en regelmatig bijgestuurd worden. Daarnaast dient er minimaal 1 keer per jaar een bezoek plaats te vinden.

Mest onderzoek

Bij een goed ontwormadvies hoort vaak mestonderzoek op wormeieren. Uit onderzoek is gebleken dat slechts 20% van de volwassen paarden te veel wormeitjes uitscheidt. Door driemaal per jaar een mestonderzoek te laten doen van alle paarden en een goed weidemanagement toe te passen, zal er veel minder vaak ontwormd hoeven te worden. De paarden krijgen dan minder medicatie binnen, de kans op resistentie wordt kleiner en het kan onnodige kosten besparen (www.paardenarts.nl). Voor paarden jonger dan 3 jaar kan het onafhankelijk van de uitkomst van het mestmonster wel noodzakelijk zijn een vast ontwormingsschema te maken in overleg met de dierenarts.

Gebruik voor uw beeldvorming ook de beslisboom op www.parasietenwijzer.nl opgesteld door de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Zeer gebruiksvriendelijk en verhelderend!

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op