Giardia hond/kat

Giardia is een maagdarmparasiet. Hoewel een infectie met de Giardia parasiet bij veel dieren nauwelijks klachten geeft, kan deze bij sommige dieren een hardnekkige, terugkerende diarree veroorzaken. Vooral bij dieren met een lage weerstand, zoals puppy’s en kittens, kan de Giardia parasiet diarreeklachten en een groeiachterstand kan veroorzaken. De diagnose is eenvoudig te stellen. De behandeling betreft niet alleen het dier met klachten, maar alle huisdieren in het gezin. In de omgeving van de patiënt kan de parasiet langdurig aanwezig blijven. Het komt daarom veel voor dat een hond of kat zicht opnieuw besmet. Daarom is het desinfecteren van de omgeving belangrijk ter voorkoming van herbesmetting.

Wat is Giardia?

Giardia is een ééncellig organisme en is, na de spoelworm Toxocara, de meest voorkomende maagdarmparasiet bij de hond. Ook bij de kat en zelfs de mens kan Giardia voorkomen.

Buiten, op plekken waar veel honden en katten komen, is Giardia bijna altijd aanwezig. Ook in het wild levende dieren kunnen de parasiet bij zich dragen en bijdragen aan de besmetting van de omgeving. De hond of kat wordt besmet  door het opeten van de parasiet. Bijvoorbeeld door buiten te eten of te drinken, of door het likken aan de poten na het uitlaten.

Als uw huisdier niet buitenkomt, kunt u de parasiet zelf meebrengen via bijvoorbeeld uw schoenen en op die manier uw huisdier besmetten.

Wat zijn de symptomen?

De meeste dieren met Giardia hebben geen problemen.

Als dieren diarree krijgen, kan deze vanzelf weggaan, intermitterend (het gaat en komt) of chronisch (langdurig en continu) zijn. De ontlasting is vaak bleker, stinkt en is vettig. Dieren kunnen afvallen.

Hoe stellen we de diagnose?

De diagnose kan gesteld worden door de ontlasting te laten onderzoeken bij uw dierenarts. Geen enkele test is 100% gevoelig, dat betekent dat een test wel eens negatief uitvalt, terwijl uw dier wel Giardia bij zich draagt.

Besmettingsgevaar voor de mens

Giardia infecties worden momenteel beschouwd als de meest voorkomende infectie van mens en dier. Vooral bij kinderen kan het leiden tot diarreeklachten. Let dus goed op de eigen hygiëne: was na elk contact met je hond of kat je handen.

Therapie

Giardia is goed te behandelen met speciale medicatie, eventueel aangevuld met een licht verteerbaar dieet. Maar net zo belangrijk als de medicijnen is het reinigen en desinfecteren van vacht en omgeving.
De eitjes van Giardia (oocysten) kunnen namelijk in de vacht van uw dier en de omgeving terecht gekomen zijn en zo steeds opnieuw uw dier besmetten. Ook moeten alle andere dieren in huis behandeld worden, ook al hebben ze geen klachten, aangezien ze immers drager kunnen zijn en ook zo continu voor herbesmetting zorgen. Na een aantal weken zullen we de ontlasting van de patiënt nog een keer testen om zeker te weten dat de besmetting helemaal over is.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op