Hoge bloeddruk hond/kat

Bloeddrukmeting

Een te hoge bloeddruk bij hond en kat: u hoort het misschien niet vaak, maar het komt toch vaker voor dan u zou denken. Eén van de symptomen van een te hoge bloeddruk is hoofdpijn, maar hoe kunnen we hoofdpijn bij een dier constateren? Een hond of kat met een hoge bloeddruk (hypertensie) kan hoofdpijn hebben, blind worden, een hersenbloeding, hartfalen of nierfalen krijgen. Totdat deze problemen optreden, merkt u niets aan uw kat of hond. De gevolgen van een te hoge bloeddruk kunnen dus heel ernstig zijn.

Terminologie

Omdat afwijkingen aan de bloeddruk bij mensen een veel besproken en wel bekend onderwerp is, zullen de meesten de medische termen voor een te hoge bloeddruk en een te lage bloeddruk wel kennen. Voor de volledigheid noemen we ze toch even: ‘hypertensie’ is de officiële term voor een te hoge bloeddruk, ‘hypotensie’ is de officiële term voor een te lage bloeddruk.

Bij mensen wordt altijd gesproken over een ‘bovendruk’ een ‘onderdruk’. Deze termen worden in de medische wereld ook wel aangeduid met respectievelijk ‘systolische bloeddruk’ en ‘diastolische bloeddruk’. De systolische bloeddruk (of bovendruk) is de bloeddruk op het moment dat het hart samentrekt en dus het bloed het lichaam in pompt. De diastolische bloeddruk (of onderdruk) is de bloeddruk op het moment dat het hart ontspant en zich weer vult met bloed dat terugkeert uit het lichaam.

Oorzaken

  • Nieraandoening
  • Overactieve schildklier (kat)
  • Traag werkende schildklier (hond)
  • Overgewicht/obesitas
  • Ziekte van Cushing (een tumor van de bijnier met overmatige productie van corticosteroïden tot gevolg)
  • Acromegalie (een tumor die overmatige hoeveelheden groeihormoon produceert)

Bij katten komt vooral een verhoogde bloeddruk voor. Bij honden zien we eerder een verlaagde bloeddruk en dan vooral bij kleinere rassen die behandeld worden voor hartproblemen.

Symptomen

Te hoge bloeddruk

De klachten van een te hoge bloeddruk zijn vaak niet duidelijk, maar toch kun je wel wat aan je huisdier merken: door hoofdpijn zal hij veel slapen en zichzelf verstoppen. Een hoge bloeddruk zal daarnaast de nieren, het hart en het centrale zenuwstelsel schade toebrengen. Daar is in het begin nog nauwelijks iets aan te merken vanaf de buitenkant. Soms zien we echter acute verschijnselen zoals plotselinge blindheid of bloedingen in het oog.

Te lage bloeddruk

Een verlaagde bloeddruk geeft flauwtes en het dier voelt zich slap.

Gevolgen verhoogde bloeddruk

  • Ogen: door een hoge bloeddruk kan een bloeding in het oog en netvlies ontstaan met uiteindelijk zwelling en loslating van het netvlies. Deze veranderingen in het oog kunnen leiden tot een meestal definitieve blindheid.
  • Hersenen: door een hoge bloeddruk kan een bloeding ontstaan in de hersenen of in het zenuwstelsel. Er kunnen neurologische symptomen ontstaan zoals afwijkend gedrag, toevallen, dronkemansgang, dementie en zelfs coma.
  • Hart: bij een hoge bloeddruk moet het hart een hogere inspanning leveren om bloed door het lichaam te kunnen pompen. De hartspier zal aan de linker kant van het hart (de linker ventrikel) dikker worden. In ernstige gevallen kan uiteindelijk hartfalen ontwikkelen.
  • Nieren: een hoge bloeddruk zorgt voor langzame beschadiging van de nieren en kan zorgen voor ontwikkeling van nierfalen.

Waarom en wanneer een bloeddrukmeting?

Wij adviseren om bij iedere hond en/of kat met nierproblemen, schildklierproblemen en overgewicht een bloeddrukmeting uit te voeren aangezien een verhoogde bloeddruk ernstige schade aan kwetsbare organen zoals ogen, hersenen, hart en nieren kan aanbrengen.

Door op tijd een hoge bloeddruk vast te stellen, kunnen wij met medicijnen de hypertensie behandelen en voorkomen wij schade aan bovenstaande organen.

Hoe gaat een bloeddrukmeting in zijn werk?

De apparatuur die gebruikt wordt om de bloeddruk bij een hond en/of kat te meten is over het algemeen hetzelfde als de apparatuur die bij mensen wordt gebruikt. Het opblaasbare manchet wordt om de staart of om de voorpoot geplaatst. Binnen enkele minuten is de bloeddruk opgenomen en bovendien is de bloeddrukmeting absoluut niet pijnlijk. Belangrijk is echter wel dat het dier zo min mogelijk stress ervaart.

Behandeling

Een hoge bloeddruk moet worden behandeld met medicijnen. Daarnaast moet ook de oorzaak van de hoge bloeddruk worden behandeld.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op