Rondom aflammeren

Voeding ooi einde dracht

Waarschijnlijk heeft u de schapen nog in het land en staat daar behoorlijk veel gras. Die flinke laag wol zal de dieren wel beschermen tegen weer en wind, maar ook een schaap krijgt wel eens genoeg van de regen en gaat daardoor minder eten. Is het weer erg slecht, begin dan op tijd met het bijvoeren van de dieren om slepende melkziekte (een energie tekort) te voorkomen.

Preventie slepende melkziekte

 • Welke dieren lopen het meeste risico?
  1. Te dikke ooien in het laatste stadium van de dracht.
  2. Ooien met een meerlingdracht. 3. Ooien die door bv ziekte of kreupelheid te weinig vreten.
 • Wat te doen?
  1. Begin 6 weken voor de verwachte werpdatum met het bijvoeren van brok bij de ooien waarbij u een meerling verwacht. Bouw de brok langzaam op met 100-150g per week tot maximaal 750g per dag. Verdeel de brok over 2 porties per dag. Zorg voor voldoende lengte van de voerbak zodat dat alle ooien tegelijkertijd kunnen vreten. Ooien waarbij u 1-2 lammeren verwacht hebben genoeg aan 400g brok per dag in de laatste 4 weken voor aflammeren (Handboek schapenhouderij, 2002).
  2. Bied voldoende ruwvoer van goede kwaliteit aan (>850VEM/kg DS). Schapen zijn kieskeurige eters, dus voorkom broei of schimmel in de kuil/hooi (Handboek schapenhouderij, 2002).
  3. Voorkom stress rond de voerbak/hooiruif, maar ook bij omweiden, opstallen, bekappen, scheren in de laatste weken voor het aflammeren.
  4. Scheer schapen waarbij u een meerling verwacht. Een geschoren schaap kan haar warmte beter kwijt en neemt ongeveer 20% meer ruwvoer op. Om optimaal profijt te hebben van de extra voeropname moeten de dieren minimaal 5 weken voor het aflammeren geschoren worden.
  Hebt u een schaap dat u verdenkt van slepende melkziekte, bel dan met de praktijk voor de behandeling. Mogelijk speelt ook melkziekte (een calcium tekort) een rol. Het onderscheid tussen melkziekte en slepende melkziekte is moeilijk te maken, de symptomen lijken erg op elkaar. De dierenarts kan bloed afnemen om dit onderscheid te maken en zo gericht een behandeling in te zetten.

 

De voorbereiding rondom aflammeren

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg ervoor dat onderstaande producten in elk geval op tijd in huis zijn:
• Handschoenen
• Glijmiddel
• Navelontsmettingsmiddel (Jodium)
• Lammersonde plus fles voor biesttoediening bij pasgeboren lammeren
• Kunstbiest of ingevroren koemelkbiest
• Booster voor zwakke lammetjes
• Warmtelamp
• Ontsmettingsmiddel voor de omgeving en voor jezelf en de ooi
• Propyleenglycol en calcium voor zwakke ooien
• Rondom aflammeren, het is zo ver!

Zonder hulp
De meeste lammeren kunnen zonder hulp geboren worden. Afhankelijk van de situatie zet u het schaap apart op het moment dat ze begint met aflammeren. Zorg dat ze goed contact houd met de koppelgenoten anders stopt ze mogelijk met aflammeren door de stress.
Lukt het niet de ooi apart te plaatsen zonder dat ze het contact met de groep verliest, of de ooi laat slecht zien dat moet werpen, laat haar dan in de groep aflammeren. Verplaats de ooi met de lammeren pas na ongeveer 10 minuten nadat het laatste lam geboren is. Zo heeft de ooi tijd om de lammeren te ruiken en af te likken.

Met hulp
Wanneer moet u assisteren bij de lammerij? Dat blijft moeilijk in te schatten, maar hou de volgende richtlijn in het achterhoofd:
• Nadat u de waterblaas heb gezien moet er binnen een uur een lam geboren zijn
• Als een ooi 10 minuten actief perst en er geen vordering zichtbaar is van het lam

U moet hulp verlenen:
• Draag zelf altijd handschoenen
• Reinig de ooi aan de achterzijde met schoon water en daarin een ontsmettingsmiddel
• Gebruik voldoende glijmiddel
• Gebruik schone touwtjes en een schoon stropje

Na het aflammeren.
Ook na het aflammeren, al dan niet met hulp, hebben de ooi en de lammeren aandacht nodig.
• Ontsmet zo snel mogelijk (liefst binnen een kwartier!) de navels
• Controleer de eerste uren de lammeren goed op buikvulling en alertheid. Een lam dat geen of onvoldoende biest heeft gekregen zal geen goede buikvulling hebben en wordt vaak binnen enkele uren al wat sloom.
• Houdt de ooi en haar lammeren 24-72 uur apart zodat ze goed kunnen binden en je zeker weet dat de lammeren goed drinken

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen
Neem contact op