Drachten:
0512 - 30 14 44
Burgum:
0511 - 46 40 60

Vruchtbaarheid

Het optimaliseren van de voorplanting is één van de belangrijkste objectieven binnen de bedrijfsbegeleiding om de opbrengsten van het melkveebedrijf verhogen en de kosten te drukken.

 

Doelstelling

De doelstellingen die moeten worden nagestreefd om jaarlijks een zo hoog mogelijke productie van kalveren te behalen zijn:

  • de eerste kalving zo vroeg mogelijk te laten plaats vinden;
  • het nastreven van een verkorting van de tussenkalftijd waardoor de niet-productieve dagen zoveel mogelijk worden beperkt.

Dit vergt van de bedrijfsbegeleidende dierenarts een adequate kennis van de factoren die een invloed hebben op de fertiliteit en de gave om deze kennis te vertalen in een probleemgerichte aanpak voor het opsporen van niet-productieve dieren, gekoppeld aan geplande interventies.