Drachten:
0512 - 30 14 44
Burgum:
0511 - 46 40 60

Voeding

 

Binnen het kader van de bedrijfsbegeleiding is de dierenarts zich als geen ander bewust van de verschillende relaties tussen de diervoeding en diergezondheid. Het onderdeel voeding binnen de bedrijfsbegeleiding gebeurt het best in nauw overleg met de voedingsadviseur.

 

De bedrijfsbegeleidende dierenarts kan soms beter bepalen of voedingsproblemen mede aan de basis liggen van verschillende stofwisselingsstoornissen, besmettelijke ziekten, stoornissen in groei, prestatie en vruchtbaarheid.

 

Veronderstellingen om de voeding op het bedrijf onder controle te hebben zijn:

  1. dat de behoeften van de verschillende aanwezige dieren bekend zijn;
  2. dat de beschikbare voederhoeveelheden nauwkeurig uitgerekend worden;
  3. dat de voederwaarde van bedrijfseigen en aangekocht voeder juist worden ingeschat;
  4. dat de rantsoenen worden berekend met als doel de producten van het bedrijf de best mogelijke bestemming te geven en de bij elk rantsoen vereiste bijvoeding precies kan worden bepaald;
  5. dat de vooraf berekende rantsoenen worden verstrekt en gecontroleerd;
  6. dat die rantsoenen eventueel worden aangepast naarmate de toestand van het bedrijf verandert.

 

Voorbeelden van voedingstoornissen zijn