Drachten:
0512 - 30 14 44
Burgum:
0511 - 46 40 60

Konijn algemeen

Algemeen
Konijnen behoren niet tot de groep knaagdieren, ook al is knagen een van hun grootste liefhebberijen.
Samen met de hazen vormen ze een aparte groep. Konijnen en hazen hebben namelijk vier snijtanden in hun bovenkaak terwijl knaagdieren er maar twee hebben.

Er zijn meer dan 50 konijnenrassen. De meest voorkomende is het konijn dat in het wild rondloopt. Tegenwoordig worden steeds meer rassen als gezelschapsdier gehouden.
Deze konijnen variëren van zeer groot (Vlaamse Reus) tot zeer klein (Pooltje).
Naast de gewone beharing kennen we ook rassen met een speciale beharing zoals de Angora en de Rex.

Konijn

Oppakken
Het is heel belangrijk dat konijnen rustig worden benaderd en opgepakt. Bij het oppakken moeten de achterpoten ondersteund worden. Dit is zo belangrijk omdat konijnen bij spartelen, door het gebruik van hun zeer krachtige rugspieren, hun rug kunnen kneuzen of zelfs breken!