Drachten:
0512 - 30 14 44
Burgum:
0511 - 46 40 60

Aanpak BVD in het kort

 

  1. BVD quickscan. (= Om te kijken of er een BVD infectie op het bedrijf aanwezig is). Hierbij wordt van 5 dieren (8-12 maanden) bloed genomen op antistoffen en de tankmelk wordt onderzocht op BVD virus en antistoffen.
  2. Dragers opsporen via bloedonderzoek.
  3. Alle dieren ouder dan 3 maanden 1-2x per jaar vaccineren, afhankelijk van het vaccin
  4. Hygiëne + gesloten bedrijfsvoering (de “ParaTBC-regels”).
  5. 1-2x/jaar 5 kalveren (8-12 maanden leeftijd) onderzoeken via bloed op BVD antistoffen onderzoeken. Dit onderzoek doe je om een vinger aan de pols te houden.

 

Als dieren antistoffen tegen BVD in het bloed hebben, betekent dit, dat ze in contact zijn geweest met BVD virus. Door bloed te nemen van dieren, die jonger zijn dan een jaar, weet je dat het virus minder dan een jaar geleden of nog steeds op het bedrijf is (geweest).

 

Noot: Soms blijkt uit de BVD quickscan dat er verder onderzoek moet worden gedaan naar BVD dragers. Als de tankmelk negatief is op BVD virus, dan hoeven al deze koeien (gemolken in de tank) niet nog een keer bloed getapt te worden. Dan hoeft er alleen bloed genomen te worden van de droge koeien, pinken, jongvee vanaf 1 mnd. leeftijd en koeien, die niet in de tank zijn gemolken (vanwege bijvoorbeeld biest, mastitis, antibiotica).